Σε ποιον απευθύνεται η μέθοδος All-On-Four;

Η μέθοδος all on four απευθύνεται είτε σε ολικά νωδούς ασθενείς είτε σε ασθενείς με φυσική οδοντοφυΐα σε καταληκτικό στάδιο (δόντια με χείριστη πρόγνωση εν συνόλω).

Πώς και γιατί αναπτύχθηκε;

Αναπτύχθηκε στην ιδιωτική κλινική του Paulo Malo με την επιδίωξη να υπερβεί ισχυρούς ανατομικούς περιορισμούς και να ξεπεράσει την επιβολή πολύπλοκων χειρουργικών διαδικασιών αναγέννησης οστού και τις συνοδές χρονικές δεσμεύσεις από πλευράς επεμβαίνοντος και ασθενούς.
H εναλλακτική αυτή θεραπευτική επιλογή για οδοντιατρικούς ασθενείς διαμορφώθηκε ως μετεξέλιξη της φιλοσοφίας άμεσης τοποθέτησης και φόρτισης εμφυτευμάτων και καθιερώνεται ταχύτατα στο εμφυτευματολογικό πεδίο.

Τι περιλαμβάνει το χειρουργικό πρωτόκολλο;

Το χειρουργικό πρωτόκολλο θεμελιώνεται στην τοποθέτηση τεσσάρων εμφυτευμάτων ανά γνάθο επί των οποίων στηρίζεται μονήρης ενιαία ακίνητη προσθετική γέφυρα που εκτείνεται σε μορφή πετάλου προσομοιάζοντας ολόκληρο οδοντικό τόξο.
Στην άνω γνάθο επιλέγονται δύο πρόσθιες θέσεις για τα δύο καθέτως εισερχόμενα εμφυτεύματα και δύο οπισθιέστερες θέσεις που υποδέχονται εμφυτεύματα υπό γωνία .

Γιατί επιλέγονται γωνιώδη εμφυτεύματα;

Η χρήση γωνιωδών εμφυτευμάτων είναι καθοριστικής σημασίας για τη φιλοσοφία αποκατάστασης All-On –Four.
Τα γωνιώδη εμφυτεύματα (τοποθετούμενα δηλαδή υπό γωνία 45 ͦ ) επιτρέπουν στον επεμβαίνοντα να υπερκεράσει με ασφάλεια σοβαρούς ανατομικούς περιορισμούς όπως η πορεία διέλευσης του κάτω φατνιακού νεύρου προκειμένου για την κάτω γνάθο και η αρχιτεκτονική των ιγμορείων σε σχέση με την άνω γνάθο.

Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου;

Τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου ανέρχονται σε 92.2-100% ενώ εξίσου εντυπωσιακή είναι η επίτευξη αισθητικής ,η εγγυημένη λειτουργικότητα και η αποκατάσταση της φώνησης.

Τι περιλαμβάνει η αντίστοιχη προσθετική εργασία;

Η τελική υπερκείμενη προσθετική εργασία μπορεί να ενσωματώνει 10 έως 12 οδοντικές μονάδες για εξασφάλιση επαρκούς μασητικής ικανότητας.

Γιατί να εμπιστευθώ τη χειρουργική αυτή μέθοδο;

Ως κυρίαρχο πλεονέκτημα της μεθόδου προβάλλεται η δυνατότητα ακόμα και αυθημερόν κατασκευής ακίνητης προσθετικής σε ασθενείς με ατροφικό οστούν των γνάθων. Ας σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι μέχρι πρότινος, ασθενείς ανάλογου ιστορικού δεν είχαν καν πρόσβαση σε άμεσες αποκαταστατικές μεθόδους.