Άμεση τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

(Immediate implant placement)

Το γεγονός

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναδεικνύει τα ακόλουθα στοιχεία:
Η εξαγωγή ενός δοντιού πυροδοτεί καθοριστικής σημασίας και έκτασης απορρόφηση του περιβάλλοντος φατνιακού οστού . Το ποσοστό της διαπιστούμενης απορρόφησης ανέρχεται σε 30% σε χρονικό διάστημα μόλις τριών μηνών από την εξαγωγή, χωρίς να περιορίζεται στο αρχικό αυτό διάστημα.

Η ανάγκη

Είναι πρόδηλη η ανάγκη διατήρησης των διαστάσεων του μετεξακτικού φατνίου σε κρίσιμες περιοχές προς μελλοντική αξιοποίηση/οδοντική αποκατάσταση .

Η απάντηση στην κλινική πράξη: Άμεση τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ως άμεση τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος ορίζεται η απευθείας χειρουργική είσοδος εμφυτεύματος στο μετεξακτικό φατνίο που ακολουθεί την εξαγωγή του αντίστοιχου φυσικού δοντιού. Πρόκειται για σύνθετη και απαιτητική χειρουργική διαδικασία από πλευράς επεμβαίνοντος. Ο ασθενής πάντως ωφελείται από το αμεσότερο και συντομότερο της διαδικασίας.

Immediate implant placement into a fresh extraction socket has become a common and well documented clinical procedure, especially in the aesthetic area (Lazzara 1998, Kan 2000).

The main advantages of this technique include reduced treatment time, immediate tooth replacement, and preservation of the existing osseous and gingival architecture (Kan 2000, Garber 2001).

Το βιολογικό όφελος

Σε σωστά επιλεγμένα περιστατικά που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές της, η μέθοδος της άμεσης τοποθέτησης προασπίζει τις διαστάσεις ,τα ανατομικά περιγράμματα και συνολικότερα την αρχιτεκτονική των μαλακών και σκληρών πέριξ του εμφυτεύματος ιστών.

Η αξιοπιστία της μεθόδου

Overall there was no convincing evidence of a clinically important difference in prosthesis failure, implant failure, or bone loss associated with different loading times of implants.

Ενδείξεις άμεσης τοποθέτησης εμφυτεύματος

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται αδυναμία διάσωσης και διατήρησης του φυσικού δοντιού στο φραγμό, όπως:
• Αποτυχημένη προηγηθείσα ενδοδοντική θεραπεία δοντιού
• Εξωτερική και/ή εσωτερική απορρόφηση
• Εκτεταμένη υποουλική τερηδονική βλάβη
• Οδοντοφατνιακό τραύμα κ.ά.

Προϋποθέσεις άμεσης τοποθέτησης εμφυτεύματος στην πρόσθια αισθητική ζώνη του στόματος:

• Άθικτα περιβάλλοντα οστικά πέταλα
• Ιδανικές αρχικές διαστάσεις φατνιακού οστού/ επάρκεια όγκου φατνιακού οστού
• Ορθοδοντική μετακίνηση που εξυπηρετεί και αποκαθιστά τα δύο παραπάνω.

Ορθοδοντική εξαγωγή και άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος

Η κλινική Οδοντογένεσις πρωτοπορεί και παρέχει πλήρη σχέδια θεραπείας συνδυάζοντας στον ίδιο χώρο προεγχειρητική ορθοδοντική έλξη φυσικών δοντιών με άσχημη πρόγνωση και άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων στα μετεξακτικά τους φατνία.