Διαφανείς Νάρθηκες Ορθοδοντικής Μετακίνησης

Οι διαφανείς νάρθηκες ορθοδοντικής θεραπείας (clear aligners) συγκροτούν μια αξιόπιστη τεχνική ορθοδοντικής μετακίνησης δοντιών η οποία θεμελιώνεται στη χρήση από τoν ασθενή αλλεπάλληλων ναρθήκων κατασκευασμένων από πολυουρεθάνη.

Το διαφανές πλαστικό υλικό που καλύπτει τα δόντια κατά την πρόσθια και γλωσσική επιφάνειά τους είναι λεπτότερο του 1 χιλιοστού και παραδίδεται στον ασθενή με κλιμακούμενη ένταση δυνάμεων.
Οι νάρθηκες αυτοί δύνανται να διαμορφωθούν και να κατασκευασθούν με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω ειδικού λογισμικού και καλύπτουν τις κλινικές μύλες καθώς και τα ελεύθερα ούλα .
Κάθε νάρθηκας σχεδιάζεται με την προοπτική να επιφέρει μετακινήσεις της τάξεως των 0,25-0,33 χιλιοστών στη διάρκεια δύο εβδομάδων.

Απαραίτητη προϋπόθεση μετακίνησης είναι η εφαρμογή τους σε 24ωρη βάση με μοναδική εξαίρεση τα χρονικά διαστήματα των γευμάτων.

Η σχετική τεχνική ενδείκνυται σε περιπτώσεις ήπιου οδοντικού συνωστισμού, μέτριων στρεβλώσεων και αξονικών αποκκλίσεων χωρίς να αποκλείεται πάντως η εφαρμογή της και σε συνθετότερα και απαιτητικότερα περιστατικά με την αυστηρή προϋπόθεση της καταρτισμένης μελέτης και σχεδίασης.