Υπηρεσιες

Κλινικά Περιστατικά

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε ορισμένα χειρουργικά περιστατικά,
περιστατικά εμφυτευμάτων και προσθετικές αποκαταστάσεις,
από το αρχείο περιστατικών του Κου Στρατίκη

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

META

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

Κεραμικές Εργασίες

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

Περιστατικά οδοντικών εμφυτευμάτων

Κλινικά περιστατικά Προσθετικής

ΠΡΙΝ

META

META

ΠΡΙΝ

ΤΕΛΙΚΗ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ (τροχίσματα)

ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΑΓΙΑ

META

ΤΕΛΙΚΗ ΠΛΑΓΙΑ

Κλινικά περιστατικά Εμφυτευμάτων

ΠΡΙΝ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΠΡΙΝ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΟΣ
ΑΝΩ

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΟΚΟΣ
ΚΑΤΩ

ΤΕΛΙΚΗ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΜΕΤΑ

ΤΕΛΙΚΗ