Ψηφιακή Ανάλυση και Σχεδίαση χαμόγελου

Ψηφιακή πλοήγηση στον συναρπαστικό κόσμο της Οδοντιατρικής Αποκατάστασης

Ακολουθώντας τις υψηλές ποιοτικές και αισθητικές απαιτήσεις της εποχής σε ό,τι αφορά τις οδοντικές εφαρμογές και ενδοστοματικές αποκαταστάσεις, οδηγηθήκαμε στην υιοθέτηση πρωτοκόλλων ψηφιακής επεξεργασίας των στοιχείων του στόματος και εν γένει του προσώπου.

Η ψηφιακή ανάλυση και σχεδίαση του χαμόγελου επιδιώκεται να εφαρμόζεται σε κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Η εξατομικευμένη προσέγγιση ενσωματώνει ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης, καθορισμού, μέτρησης και σύγκρισης των επιμέρους χαρακτηριστικών των δοντιών ή/και των υπαρχόντων προς εκτίμηση προσθετικών εργασιών εμπλουτίζοντας καίρια τη διαγνωστική μέθοδο.

Λεπτομερειακά στοιχεία όπως το μήκος, το εύρος, το σχήμα, το ανατομικό περίγραμμα , η επιφανειακή μορφολογία, το μωσαϊκό χρωμάτων ,οι επιμέρους αναλογίες, η γραμμή γέλωτος, η ουλική έκθεση στο χαμόγελο, οι παρειακοί διάδρομοι, η κλίση του μασητικού επιπέδου κ.ά. χαρτογραφούνται και προβάλλονται με ακρίβεια.

Στην ανάλυση λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, το φύλο και στοιχεία προσωπικότητας του ασθενούς.

Σκεφτόμαστε σαν αρχιτέκτονες, ενεργούμε ως οδοντίατροι.