ΠΕΡΙΗΓΗΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΣ

Το Ιατρείο μας

Η αριστεία κάθε τέχνης συμπυκνώνεται στη συνάφεια αυτής με την ομορφιά και την αλήθεια.
John Keats