Υπηρεσιες

Σχεδιασμός Χαμόγελου

Τα σύγχρονα οστεοενσωματούμενα οδοντικά εμφυτεύματα προσφέρουν πλήθος θεραπευτικών επιλογών στον ενδιαφερόμενο. Η τοποθέτησή τους  εφαρμόζεται στον κλινικό μας χώρο από το 1995 με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Με τα χρόνια διατηρούμε αναλλοίωτο τον ενθουσιασμό των πρώτων περιστατικών μας ενώ η αδιάλειπτη κλινική εμπειρία μας πιστοποιεί ότι βρίσκεστε σε καλά χέρια.

Προσθέστε σε αυτό και τη στενή συνεργασία μας με μια σειρά από καταξιωμένες εταιρίες στον τομέα και θα αντιληφθείτε την ευελιξία επιλογών που σας προσφέρουμε.

Odontogenesis

Establishing a dental home

Υπηρεσίες στον τομέα του Σχεδιασμού & Αποκατάστασης Χαμόγελου

Ψηφιακή Τεχνολογία

Ψηφιακή Τεχνολογία

Ψηφιακή Ανάλυση και Σχεδίαση χαμόγελου Ψηφιακή πλοήγηση στον συναρπαστικό κόσμο της Οδοντιατρικής Αποκατάστασης Ακολουθώντας τις υψηλές ποιοτικές και αισθητικές απαιτήσεις της εποχής σε ό,τι αφορά τις οδοντικές εφαρμογές και ενδοστοματικές αποκαταστάσεις, οδηγηθήκαμε...