Η μέθοδος Weld One© στην κλινική Οδοντογένεσις

Εμπλουτίζοντας σταθερά τη θεραπευτική διαδικασία.

Η ανάγκη για άμεση, ασφαλή και αποτελεσματική αποκατάσταση του στόματος των ασθενών με οδοντικά εμφυτεύματα και η ταυτόχρονη επιδίωξη μέγιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων μασητικής λειτουργίας και αισθητικής από την πρώτη κιόλας ημέρα τοποθέτησης οδήγησε τον κλινικό Dr. Marco Degidi στο να συλλάβει και να σχεδιάσει μια καινοτόμο μέθοδο ενδοστοματικής συγκόλλησης προσθετικών εξαρτημάτων και υποστήριξης υπερκείμενης επιεμφυτευματικής μεταβατικής ή και μόνιμης προσθετικής εργασίας αυθημερόν.

Τι είναι η ενδοστοματική συγκόλληση Weld One

Η διέλευση  ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αντικριστών ειδικών εξαρτημάτων  διασυνδέει άρρηκτα τα επιμέρους αυτά εξαρτήματα με μια ειδικά διαμορφωμένη από τον κλινικό μπάρα τιτανίου που διατρέχει την προς αποκατάσταση περιοχή των γνάθων στα συγκεκριμένα πρότυπα του στόματος του ασθενούς.

Πρόκειται δηλαδή για κατεξοχήν εξατομικευμένη και λεπτομερή μέθοδο αποκατάστασης του στόματος.

Η ισχυρή προσάρτηση του σκελετού τιτανίου και η ακόλουθη ακινητοποίηση –ναρθηκοποίηση των υποκείμενων εμφυτευμάτων εφαρμόζεται απαρέγκλιτα .

Η επιμέρους διαδικασία συγκόλλησης διαρκεί 2 έως 5 χιλιοστά του δευτερολέπτου προκειμένου να υψωθεί στιγμιαία η θερμοκρασία των στελεχών-εξαρτημάτων τιτανίου στους 1660 βαθμούς Κελσίου.

Copyright Marco Degidi

Ο εμπνευστής της μεθόδου Marco Degidi ο οποίος και ασκεί το αντικείμενο της εμφυτευματολογίας στην ιταλική πόλη Μπολόνια πρωτοπόρησε εφαρμόζοντας τη διαδικασία μετά από εκτεταμένη έρευνα εστιασμένη μεταξύ άλλων στη βέλτιστη αποδεκτή πίεση συγκόλλησης .

Η ολοκλήρωση της προσθετικής κατασκευής συντελείται κατ’ουσίαν την ίδια ημέρα τοποθέτησης των οδοντικών εμφυτευμάτων.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα

  • Σημαντική ελάττωση του συνολικά απαιτούμενου χρόνου θεραπείας
  • Προβλέψιμη και αξιόπιστη αποκατάσταση
  • Λιγότερος χρόνος παραμονής του ασθενούς στο ιατρείο.

Επιστημονική θεμελίωση

Η καινοτόμα τεχνολογία Weld One Concept θεμελιώνεται στην κλινική και ερευνητική διαπίστωση ότι οι άμεσες επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις αποδίδουν καλύτερα όταν στηρίζονται σε σύνολο ακινητοποιημένων και ακλόνητα διασυνδεδεμένων εμφυτευματικών μονάδων παρά σε μεμονωμένα εμφυτεύματα.

Η μηχανική αυτή αυστηρή  προδιαγραφή έχει σημαντικές βιολογικές προεκτάσεις.

Διαμορφώνεται συνεπώς μια ενισχυμένη συμπαγής δομή καθώς επίσης τα τρία διασυνδεδεμένα συστήματα (προσθετική γέφυρα, εμφυτεύματα και υποκείμενο οστούν) υπόκεινται από κοινού σε μασητικές αξονικές και έκκεντρες φορτίσεις .

Ο εξοπλισμός εξασφαλίζει τη συγκόλληση ενός ειδικά διαμορφωμένου κυλινδρικού σύρματος επί ειδικά επιλεγμένων και συναρμολογημένων προσθετικών κολοβωμάτων .

Η πρωτοπόρος τεχνική προϋποθέτει μεταξύ άλλων ακριβέστατη προεγχειρητική διάγνωση και ενδελεχή σχεδιασμό του περιστατικού. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην κατασκευή επιεμφυτευματικού προσθετικού πετάλου είναι ο έγκυρος και έγκαιρος σχεδιασμός .

Πώς ξεκινά κάποιος να προσδιορίζει  τμήμα -τμήμα  μια τέτοια κατασκευή προκειμένου να δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες στο στοματικό περιβάλλον τη σύγκλειση, τη λειτουργία, τη φώνηση και την αισθητική εμφάνιση;

Τις προκλήσεις αυτές δέχεται η κλινική ομάδα και σε αυτές ανταπεξέρχεται προσφέροντας στους ασθενείς αυθημερόν πρακτικές και προσιτές λύσεις.

Η ειδική πένσα που συγκρατεί ενδοστοματικά τα δύο επιμέρους τμήματα .

Η συσκευή Weld One σχεδιάστηκε στα πρότυπα των οδοντικών εμφυτευμάτων της εταιρίας Dentsply Sirona και απλοποιεί την κατασκευή μεταβατικών προσθετικών ενισχυμένων και ανεγειρόμενων επί ισχυρά ναρθηκοποιημένων εμφυτευμάτων.