Η ενσωμάτωση της υπολογιστικής τομογραφίας στην οδοντιατρική επιστήμη σε συνάρτηση με τις εξελίξεις σε διαθέσιμο διαδραστικό λογισμικό στην παγκόσμια κοινότητα καθόρισαν μια νέα πραγματικότητα υπολογιστικά καθοδηγούμενης στοματικής χειρουργικής.

Η επαναστατική αυτή σύγχρονη προσέγγιση επιτρέπει στον θεράποντα να αξιοποιήσει σε βάθος τα στοιχεία που συλλέγει η αξονική τομογραφία των γνάθων (CBCT) για να σχεδιάσει και να προκαθορίσει τις άριστες θέσεις τοποθέτησης των οδοντικών εμφυτευμάτων όπως αυτές υπαγορεύονται από την ανατομική μορφολογία και τις μελλοντικές κατασκευαστικές και αισθητικές απαιτήσεις της επιεμφυτευματικής προσθετικής αποκατάστασης (προσθετικά δόντια).

Η σχετική προκαταρκτική υπολογιστική μελέτη και η ακόλουθη εικονική σχεδίαση σε ψηφιακό περιβάλλον του εκάστοτε εμφυτευματολογικού περιστατικού αποφέρει πολύτιμους καρπούς : άριστο σχεδιασμό της αποκατάστασης, αναβαθμισμένη αισθητική,
βελτιστοποίηση της σύγκλεισης και ευνοϊκό καθορισμό των αξόνων φόρτισης της προσθετικής εργασίας.

H τρισδιάστατη απεικόνιση μεταξύ άλλων επιτρέπει την προεγχειρητική κατασκευή ακριβέστατου χειρουργικού νάρθηκα o οποίος και καθοδηγεί τον επεμβαίνοντα στο στάδιο χειρουργικής τοποθέτησης των οδοντικών εμφυτευμάτων.

Η κλινική Οδοντογένεσις, αναγνωρίζοντας τις κοσμογονικές αλλαγές που επιφέρει η νέα τεχνολογία, υιοθετεί όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα χειρουργικής εμφυτευμάτων.

Ο διευθύνων την κλινική Θεόδωρος Στρατίκης, έχοντας ολοκληρώσει το αντίστοιχο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την εποπτεία του Δρ. Παναγιώτη Διαμαντόπουλου, χειρίζεται με επάρκεια, ενθουσιασμό και υπευθυνότητα τα σχετικά τεχνολογικά εργαλεία.